Chat Regels

Piratenmuziek Etherpiraten Piratenzenders

Zoals overal op een website zijn er regels, dus ook hier. Algemene chatregel één: plaats op deze site nooit een link naar jouw of een andere website. Wordt dit toch geconstateerd volgt onmiddellijk een ban en ben je niet langer welkom hier, weer alert hier op. Van iedere chatter wordt verwacht dat er wel gereageerd wordt indien er iets aan je gevraagd wordt, m.a.w. waarom kom je dan op de chat.
Ook vinden wij het belangrijk dat op het moment dat jij de chat binnenkomt je even de aanwezige mensen groet en hetzelfde wanneer je de chat verlaat. Je zult merken dat je altijd respons van de aanwezige chatters zult krijgen. De voertaal hier is Nederlands. Je kunt de kleur van je eigen letters aanpassen, houdt dit zwart, anders wordt het voor andere chatters moeilijk om te lezen. Daarnaast kun je je eigen letters onderstrepen, ook dit is niet toegestaan. Het ongevraagd betreden van de privé van andere chatters is niet toegestaan, vraag eerst toestemming hiervoor. Post geen racistische berichten en geen pornografie. Ga nooit in discussie met een Owner of Operator. Respecteer elkaar en laat elkaar in zijn/haar waarde. Gebruik geen ordinaire worden, denk aan de kinderen die hier kunnen zijn. Geen scheldpartijen, niet vloeken enz. We houden het gezellig. Open niet twee keer het zelfde topic. Kijk dus voor je post. Ga niet je Skype/Facebook adres enz. in het openbaar rond strooien. Let wel op! Alle gegevens die je door geeft is voor je eigen verantwoordelijkheid. Fouten maken is menselijk, heb je een fout gemaakt meld dit dan aan de Owner of Operator. mailto:bert@klassiekeruitjespeaker.nl. Wanneer je lastig gevallen wordt, maak dan een screenshot (Alt+PrintScreen) en mail deze naar mailto:bert@klassiekeruitjespeaker.nl. De Owner of Operator zal dit publiceren indien dit geconstateerd wordt. Op de chat van Klassiekeruitjespeaker kun je ook !!!!! kinderen !!!!! aantreffen, houd hier rekening mee. Aanrader: indien er veel chatverkeer plaats vindt is het voor de meeste van ons moeilijk om e.e.a. te kunnen blijven volgen. Er vinden gesprekken plaats tussen a en c en alles door elkaar heen. Je kunt jouw reactie beginnen met bv. @Jantje of aan het eind van de regel bv. Jantje. Heeft u een vraag, kun je dit stellen door een mail te sturen naar de Owner. Verder wensen wij jullie heel veel chat- en luisterplezier.